Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Štampanje verzije programa

Štampanje verzije programa

Možete štampati informaciju o verziji
instaliranog programa. Vama ć
informacija u slučaju pitanja od strane vaše
servisne podrške.

Procedura:
 – Pritisni taster i odaberite stavku menija
[
Settings]  [Print Info]
koristeći
tastere
 Verzija programa je odštampana