Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Stavljanje van rada
  5. Odlaganje

Odlaganje

U skladu sa Direktivom EU 2002/96/EC
(VEEE direktiva) i vaše nacionalno
zakonodavstvo, elektronski i električni
uređaji ne smeju se odlagati u normalno
đubre. Nepravilno odlaganje ove vrste
otpada može dovesti do negativnih
posledica za zdravlje i životnu sredinu zbog
potencijalno opasnih materijala u
elektronskim i električnim uređajima.

Procedura:
 – Odložite proizvod i njegovu ambalažu u
skladu sa lokalno propisanim zakonima.