Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Tehničke Informacije
  5. Čišćenje i nega

Čišćenje i nega

Procedura:
– Za čišćenje vaše kase koristite suvu,
krpu bez dlačica
– U slučaju jačih mrlja, koristite blago
vlažnu krpu ili sredstvo za čišćenje
ekrana koje ćete naprskati na krpu
kojom brišete ekran. Molimo da se
uverite da je krpa samo navlažena.