Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Tehničke Informacije
  5. Nestanak struje

Nestanak struje

U slučaju nestanka struje, sačuvani sadržaj i
svi registrovani podaci o prodaji u kasi će
ostati netaknuti.


Nestanak struje tokom prodaje

Procedura:
1. Nakon ponovnog dolaska struje,
uključite kasu pomoću tastera kako je
opisano. (
 S. 19).
2. Pritisni taster =, da pristupite
nezavršenom računu.
3. Nastavite prodaju ili završite račun
nekom od vrste plaćanja.
 Prodaje je uspešno završena nakon
štampanja računa za kupca.


Nestanak struje tokom Štampanja računa

Procedura:
 – Nakon što je kasa ponovnog dolaska
struje, uključite kasu pomoću tastera
kako je opisano. (
 S. 19).
 Registar kasa će završiti štampanje već
započetog fiskalnog računa.