Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Tehnički podaci
  5. Tipska pliočica

Tipska pliočica

Tipska pločica jasno identifikuje kasu.
Tipska pločica se nalazi na zadnjoj strani
kase. Informacije na tipskoj pločici će vam
biti potrebne u slučaju pitanja za vašeg
ovlašćenog prodavca ili za korisničku
službu.(
 S. 3). Tipska pločica sadrži
sledeće informacije:
Ime kompanije i kompletna adresa
proizvođača
Tip urešaja i serijski broj (S/N)
Informacija o napajanju strujom
CE oznaka
Bezbednosne informacije