1. Home
  2. Docs
  3. SH-ESDC – Korisničk...
  4. Osnovni opis mogućnosti r...
  5. Digitalni sertifikati

Digitalni sertifikati

L-PFR šalje podatke za iščitavanje SUF-u, u skladu sa Tehničkim vodičem, za svaki račun vrste: P-Promet, A-Avans, K-Kopija, O-Obuka, R-Predračun

L-PFR kreira jedinstven URL za generisanje QR koda

Digitalni potpis računa omogućava verifikovanje integriteta podataka računa i verodostojnost u skladu sa Tehničkim vodičem