SPECIFIKACIJE

 • štampač: 2 x 38 termički
 • displej:
  - VFD 7 segmenata za kupca 
  - 16 x 2 alfanumerički za prodavca,
 • tastatura: 64 potpuno programabilna tastera
 • potpuno programabilni interfejs: 2 x RS232 porta; opciono 4 (računar, vaga,
  skener, modem)
 • memorija: 7400 PLU standard; opciono do 30.000 PLU
 • fioka za novac
 • fiskalna memorija

PREDNOSTI

 • jednostavno rukovanje
 • velika mogućnost povezivanja
 • 10 operatera / 75 odeljenja
 • mogućnost umrežavanja do 20 kasa