SPECIFIKACIJE

 • opšte karakteristike:
  - dimenzije – 160 x 286 x 200 mm
  - masa – 4 kg
 • karakteristike štampanja:
  - način štampanja – matrično, 9-opinsko 
  - brzina – 6 linija / s 
  - rezolucija – 203 dpi 
 • karakteristike papira:
  - širina – 76 mm
  - prečnik rolne – do 83 mm
 • povezivanje: 2 x RS232 porta
 • opciono: fioka za novac
 • boja kućišta:
  - bela – cool white

PREDNOSTI

 • ,,DROP IN” postavljanje papira - najjednostavniji istem zamene trake.
 • broj artikla u bazi printera: 210 000
 • broj karaktera u nazivu artikla: 40
 • broj stavki na pojedinačnom računu: 750
 • jedinična cena artikla: max 999.999.999,99
 • jedinična količina artikla: max 99.999,99
 • automtsko sečenje isečka
 • istovremeno štampanje fiskalnog isečka i kontrolne trake
 • štampanje logotipa u zaglavlju svakog računa štampanje fiskalnih izveštaja-dnevni,
  presek stanja, periodični izveštaj
 • štampanje ostalih izveštaja - promet po operaterima, 
 • grupama atikla, vremenu prodaje
 • senzori na traci
 • senzori za poklopac štampača
 • priključak za otvaranje fioke za novac
 • besplatni OCX softver za Windows
 • drajver za Windows OS
 • radna temperatura: 0°C do 45°C
 • displej za kupca: VFD alfanumerički 2x20 karaktera
 • EMC i standardi zaštite zadovoljeni    
 • rad fiskalnog uređaja u skladu sa zakonom o fiskalnim kasama