SPECIFIKACIJE

 • merni kapacitet: od 20g do 1000g
 • tačnost merenja: programira se na 0.5 ili 1g
 • brzina odmeravanja: 30 – 80 merenja / min

PREDNOSTI

 • prikaz na LCD displeju: masa paketa, statistika odmerenog paketa, zadati parametri merenja
 • programiranje parametara rada mašine: brzina, težina, odstupanje od zadate težine
 • programiranje tolerancije merenja
 • mogućnost memorisanja 10 artikala sa svim parametrima
 • prikaz svih merenja sa vremenom i datumom i prikaz broja ispravnih i neispravnih paketa
 • dimenzije uređaja: 1400 x 1000 x 930 mm
 • masa uređaja: 60kg
 • napajanje: 220VAC
 • potrošnja: 300 VA