Shollex podrška

Shollex podrška je dostupna 24/7.

• Podržavamo sve usluge i proizvode koje prodajemo.
• Posedujemo ovlašćeni servis, stručan tim, veliki izbor delova i sopstvenu akreditovanu laboratoriju.
• Popunite donji obrazac i član našeg tima će vas kontaktirati.

Promena adrese maloprodajnog objekta u okviru istog PIB-a, vrši se tako što korisnik kase predaje Obrazac (ZPO) svojoj poreskoj upravi, od koje će dobiti rešenje o Promeni Objekta (RPO)
Na osnovu RPO ili predatog ZPO (overenog od strane poreske uprave) serviser može izvršiti promene adrese na kasi.

Ova usluga se ne naplaćuje

Potrebnu dokumentaciju mozete skinuti ovde:

Tehnički pregled kase se obavlja jednom godišnje svake godine, računajući od dana fiskalizacije.
Potrebno je doneti kasu, servisnu knjižicu i po mogućstvu i GPRS radi provere.

Tehnički pregled podrazumeva:

 • Vizuelni pregled stanja kućišta
 • Opšta ispravnost funkcionisanja
 • Ispravnost štampanja, sadržaj i čitljivost fiskalnih dokumenata i
 • Kompletnost sastavnih delova

Kod fiskalizacije kase moguće je razlikovati dva slučaja:

 • Fiskalizacija
 • Zamena fiskalnog modula (redovna posle 1950+-20 dnevnih izveštaja ili vanredna zbog kvara fiskalnog modula),zamene glavne ploče ili programske memorije

Fiskalizacija

Podrazumeva kupovinu kase, GPRS-a i Kartice 064. Za samu fiskalizaciju kase potrebno je:

 • Rešenje APR-a
 • Potvrda o PIB-u
 • Potvrda o PDV-u ili izjava ako nije u PDV-u
 • Obaveštenje Poreskoj upravi o početku rada maloprodajnog objekta (za Preduzetnike – poreska prijava)

Preostala dokumentacija koja je potrebna:

 • Popuniti zahtev za fiskalizaciju
 • Ugovor sa Telekomom
 • Zahtev za zaključenje pretplatnickog ugovora

Fiskalizacija traje u proseku 5 dana od podnošenja zahteva (koji se podnosi nakon uplate avansa).

Zamena fiskalnog modula:
– redovna posle 2000 dnevnih izveštaja pri čemu kasa obaveštava kod poslednjih 50 koliko je jos ostalo dnevnih izveštaja, tako da kada prijavi još 10 dnevnih izvestaja treba uraditi zamenu fiskalnog modula.
Za zamenu fiskalnog modula je potrebno:

 • Poslednje rešenje o fiskalizaciji
 • GPRS
 • Ugovor o kupoprodaji GPRS-a ili servisna knjižica GPRS-a
 • Kasa
 • Servisna knjižica kase

Preostala dokumentacija koja je potrebna:

 • Popuniti zahtev za fiskalizaciju
 • Opciono zavisno od slučaja:zahtev za zamenu sim kartice, zahtev za promenu podataka, zahtev za proširenje mreze, zahtev za smanjenje broja linija

Napomena:
Kod nekih modela kasa mora da se menja i donje kućište.

Potrebnu dokumentaciju za svaki od mogucih slucajeva mozete pronaci ovde:

ZZZK
ZUKP
ZZF
ZZPP
ZZPM
ZZSBL

Defiskalizacija se vrši kada prestane obavljanje maloprodajne delatnosti.

Postoje dva tipa defiskalizacije:

Defiskalizacija za PRAVNA LICA
Potrebno:

 • Kasa
 • Servisna knjižica kase
 • GPRS
 • Razlog defiskalizacije na memorandumu firme (Odluka direktora o prestanku rada maloprodajnog objekta, ili ako menja samo kasu, odluka o prestanku rada na toj kasi zbog kupovine nove i tada se donosi  rešenje o fiskalizaciji nove kase)
 • Poslednje rešenje o fiskalizaciji kase
 • Overen zahtev za defiskalizaciju
 • Overen zahtev za raskid ugovora

Defiskalizacija za PREDUZETNIKE
Potrebno:

 • Kasa
 • Servisna knjižica kase
 • GPRS
 • Rešenje od APR-a o zatvaranju maloprodajnog objekta
 • Poslednje rešenje o fiskalizaciji kase
 • Overen zahtev za defiskalizaciju
 • Overen zahtev za raskid ugovora

Defiskalizacija traje u proseku 2 dana od podnosenja zahteva (koji se podnosi nakon uplate avansa).

Potrebnu dokumentaciju mozete preuzeti ovde:

ZZF
ZZRU

Žigovina vage važi dve godine i period do kojeg ona traje se može videti isključivo na nalepnici koju lepi kontrolor laboratorije za tačne mere.

Na nalepnici je ispisana godina kada ističe žigovina i probušen kvartal u toj godini.

Primer na slici:

Žigovina važi do kraja devetog meseca (poništen je III kvartal) 2023 godine. To znači da je korisnik vage dužan da donese vagu na servis radi pripreme za žigovinu početkom poslednje nedelje Septembra 2023 godine i prijavi žigovinu.

Postavite nam pitanje

Translate »