PORTA CHARTS

SISTEM ZA KONTROLU MERENJA
U SKLADU SA PRAVILNIKOM O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA

Precizan i pouzdan sistem, jednostavan za ugradnju u industrijske sisteme koji se bave punjenjem ambalaže i pakovanjem proizvoda.

Sistem za kontrolu merenja, PORTA CHARTS, je u potpunosti urađen prema Pravilniku o prethodno upakovanim proizvodima.

Pravilnik o prehtodno upakovanim proizvodima donet je na osnovu Zakonske (evropske) regulative relevantne za ovu oblast (Direktive EC: 76/211/EC, 75/107/EC, 2007/45/EC, 75/324/EEC, Preporuke OIML, Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju(OIML R79, OIML R87,OIML R96) i WELMEC (European Cooperation in legal metrology) ) koji sadrži evropske standarde i zahteve za merenje stvarne količine prethodno upakovanih proizvoda i primenjuje se na nivou Evropske unije i u zemljama regiona.

SISTEM ZA KONTROLU MERENJA ČINE


VAGE VIBRA AJ

Merni uređaji koji daju
precizne podatke
merenja uzoraka.


SMART VALIDATORI

Kontroleri sa integrisanim
2D širokougaonim i barkod
čitačem, prikupljaju podatke
merenja i šalju na server.


PORTA CHARTS

Kontrolni i statistički softver
koji prati i daje izveštaje o
svakom odstupanju u merenju
u okviru zadatog uzorka
propisanog Pravilnikom.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA

Sistem za kontrolu merenja omogućava precizne podatke o svakom odstupanju u okviru merenja kontrolnog uzorka, i doprinosi povećanju preciznosti punjenja ambalaže i smanjivanju nepotrebnih gubitaka.

Jednostavnim merenjem proizvoda na odabranim punilicama ili mestima pakovanja proizvoda u izabranom vremenskom intervalu, podaci merenja se šalju i obradjuju u okviru PORTA CHARTS softvera. Na osnovu broja izvršenih merenja i time propisanog dozvoljenog negativnog odstupanja od očekivane težine proizvoda, dobijaju se relevantni statiskički podaci na osnovu kojih se može podešavati i povećati preciznost opreme za punjenje ili pakovanje proizvoda.


ONI VIŠE NEMAJU
NEPOTREBNE GUBITKE


ONI KORISTE
PORTA CHARTS

Translate »