1. Home
 2. Docs
 3. Efiskalizacija-Examples
 4. Normal Sale – Split...
 5. Copy of this receipt

Copy of this receipt

This is the copy of split receipt.

Request:

{
“cashier”:”Igor Jovic”,
“invoiceType”:2,
“transactionType”:0,
“invoiceNumber”:”1083/1.33″,
“referentDocumentNumber”:”3WX5AH6Y-3WX5AH6Y-12314″,
“options”:{
“omitQRCodeGen”:”1″
},
“payment”:[
{
“amount”:4000,
“paymentType”:”Cash”
},
{
“amount”:534,
“paymentType”:”Card”
}
],
“items”:[
{
“name”:”Jabuka /Kg”,
“quantity”:5.340,
“labels”:[
“Ж”
],
“unitPrice”:100.00,
“totalAmount”:534
},
{
“name”:”Mucenica /Kom”,
“quantity”:1,
“labels”:[
“A”
],
“unitPrice”:5000.00,
“totalAmount”:4000
}
]
}
======== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =======
        100373467        
        Shollex         
        Shollex         
      Vojvode Stepe 118      
        Вождовац        
Касир:            Igor Jovic
ЕСИР број:           1083/1.33
Реф. број:    3WX5AH6Y-3WX5AH6Y-12314
-------------КОПИЈА ПРОДАЈА-------------
        Артикли         
========================================
Назив  Цена     Кол.     Укупно
Jabuka /Kg (Ж)             
    100.00    5.34     534.00
Mucenica /Kom (A)            
   5000.00    1.00     4000.00
----------------------------------------
Укупан износ:          4534.00
Готовина:            4000.00
Платна картица:          534.00
========================================
    ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН     
========================================
Ознака    Име   Стопа    Порез
Ж       VAT  19.00%    85.26
A       VAT   9.00%    330.28
----------------------------------------
Укупан износ пореза:       415.54
========================================
ПФР време:     21.05.2022. 17:55:54
ПФР број рачуна: 3WX5AH6Y-3WX5AH6Y-12318
Бројач рачуна:        791/12318КП
========================================

======== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =======