1. Home
  2. Docs
  3. SH-ESDC – Korisničk...
  4. Osnovni opis mogućnosti r...
  5. Internet iščitavanje

Internet iščitavanje

Internet iščitavanje se implementira po specifikaciji definisanoj u Tehničkom vodiču

Kada započne internet iščitavanje, L-PFR prvo šalje prethodno neposlate pakete za iščitavanje

L-PFR neprekidno šalje pakete za iščitavanje kad su paketi i internet dostupni

L-PFR čuva pakete za iščitavanje lokalno, sve dok se ne dobije Dokaz o iščitavanju (DI) od SUF-a

L-PFR započinje Dokaz o iščitavanju (DI) periodično. Period između započinjanja dva dokaza o iščitavanju ne sme da bude kraći od 5 minuta