1. Home
  2. Docs
  3. SH-ESDC – Korisničk...
  4. Osnovni opis mogućnosti r...
  5. Sat Realnog vremena

Sat Realnog vremena

Realno vreme L-PFR-а ne sme da odstupa više od tri minuta po godini. Uradjeno po dokumentaciji:

https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Help/view/1569270027/Sync-Date-and-Time/en-US

L-PFR ima mogućnost ažuriranja URL-а vremenskog servera koji se koristi za sinhronizaciju sata pošto koristi vreme sa operativnog sistema. Softverski LPFR  koristi NTP servis operativnog sistema i preko kog je moguće ažurirati URL za sinhronizaciju sata. Svi zapisi se čuvaju po UTC +0 cine nije moguće da dodje do greške prilikom promene vremena sa zimskog na letnje i obrnuto.

Ovaj L-PFR ima uvedenu zaštitu kontrole vremenskog odstupanja i nije u mogućnosti da izda racun stariji od prethodno izdatog sto znaci da ako je poslednji račun izdat 16/2/2022 14:30:55 sledeći moze biti 16/2/2022 14:30:55 +1 milisekund a nikako pre tog vremena.