1. Home
  2. Docs
  3. SH-ESDC – Korisničk...
  4. Osnovni opis mogućnosti r...
  5. Iščitavanje

Iščitavanje

L-PFR dostavlja podatke SUF-u na dva načina: Lokalno Iščitavanje i Internet Iščitavanje

Svi podaci su enkriptovani koristeći AES-256 sa enkripcionim ključem kao što je navedeno u Tehničkom vodiču

L-PFR koristi isti format podataka za lokalno i internet iščitavanje

Ukoliko je neophodno Iščitavanje, L-PFR tu informaciju prikazuje u polju auditRequired , kao što je opisano u odeljku tehničkog vodiča “Get Status Command”.

L-PFR komunicira sa SUF-om na način koji je opisan u Tehničkom vodiču

JSON fajl sa komandama nosi naziv po vrednosti JID-a bezbednosnog elementa, kao što je opisano u odeljku tehničkog vodiča “E-SDC Executes Commands Received via SD Card or USB Drive”

L-PFR skladišti podatke za iščitavanje lokalno u bazi pre nego što ESIR-u vrati odgovor sa fisklaizovanim podacima. LPFR koristi lokalnu postgresql bazu za skladištenje podataka