1. Home
  2. Docs
  3. SH-ESDC – Korisnička dokumentacija
  4. Opis proizvoda

Opis proizvoda

SH-ESDC je Lokalni procesor fiskalnih računa(u daljem tekstu L-PFR) odobren od strane Poreske uprave republike sebije i služi za digitalno potpisivanje računa. Na njega se može povezati ESIR preko API komandi i preko istih se obavlja fiskalizacija računa.

Articles