1. Home
  2. Docs
  3. SH-ESDC – Korisničk...
  4. Zabranjene funkcije

Zabranjene funkcije

U slučaju greške L-PFR, ne šalje bilo koji drugi podatak osim šifre greške definisane u šifrarniku grešaka u sklopu Tehničkog vodiča. U slučaju da vrati grešku koja nije definisana u šifrarniku odmah se obratiti proizvodjacu za podrsku.

L-PFR ne prihvata i ne procesuira zahtev za fiskalizaciju računa ako sadrži nepostojeću poresku stopu ili stopu koja nije aktivna ili koja nije bila aktivna u trenutku izdavanja referenciranog dokumenta.

L-PFR ne dozvoljava da se promene parametri u komunikacionom protokolu, u skladu sa Tehničkim vodičem

L-PFR ne skladišti PIN kod, osim u radnoj memoriji. Kada se L-PFR restartuje, operater / kasir mora ponovo da unese PIN kod.

L-PFR ne može da odgovori na zahtev za račun iz ESIR-a ako nije u direktnoj vezi sa bezbednosnim elementom