Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Aktiviranje dodataka

Aktiviranje dodataka

Kod stavke menija [Add-On Activation], možete aktivirati softversku licencu za čitače kartica (EFT terminal) kao i za QUORiON back office softver QBC (QUORiON Business Control). Kontaktirajte vašeg dilera za više informacija