Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Evidentiranje prodaje
  5. Korekcije

Korekcije

Registar kasa nudi različite opcije za
korekcije tokom evidentiranja prodaje

 

Korekcija greške

 

Koristi funkciju “Error correction” tda
obrišete evidentirani artikal iz otvorenog
računa.
Neophodan uslov:
Minimum 1 artikal je prodat.
Nije započeto plaćanje računa.

Procedura:
1. Pritisni taster i odaberi sa ekrana stavku
koju želite da obrišete koristeći
sledeće tastere 
.
2. Pritisni taster     i odaberi stavku menija
[
Error correction] pomoću tastera
.
 Prikazan je obrisani artikal.

Artikal je uspešno obrisan sa računa

 

Otkazivanje računa

 

Koristi funkciju “Cancel, da automatski
otkažete celokupan započeti račun.
Neophodan uslov:
Evidentirana prodaja nije završena
vrstom plaćanja.
Procedura:
 – Pritisni taster    i odaberi stavku
menija [
Cancel] pomoću tastera


Celi račun je uspešno obrisan.

 

Korekcija plaćanja

 

Koristite funkciju “Tender correction” da
prenesete plaćanje sa jedne vrste na drugu
vrstu plaćanja.
Neophodan uslov:
Jedan račun je završen vrstom
plaćanja gotovina.
Procedura:
1. Pritisni taster    i odaberi stavku menija [Tender correction] pomoću tastera
.
2. Unesite iznos koji želite da prebacite
koristeći
numeričke tastere.
3. Pritisni taster (tj. gotovinu) ili odaberite
stavku menija za vrstu plaćanje koje
želite da korigujete.
4. Pritisnite taster ili odaberite stavku
menija za vrstu plaćanja (tj. kartica) na
koju želite da prenesete iznos.
 Vrsta plaćanja je uspešno preneta

 

Brisanje otkucanog artikla

 

Koristite funkciju “Void” da obrišete artikal
koji je očitan barkod čitačem.
Dodatno zahtevani uređaj:
Barkod čitač
Neophodan uslov:
Artikal koji treba da se obriše sa
računa prvobitno mora da se evidentira
preko barkod čitača.

Procedura:
1. Pritisni taster    i odaberi stavku me
nija [
Void] pomoću tastera
.
2. Očitajte bar kod sa artikla pomoću
barkod čitača.
 Artikal je uspešno obrisan