Quorion QMP60

  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Korisnička uputstva

Korisnička uputstva

Korisnička uputstva

Ovo poglavlje pruža osnovne informacije kako da koristite ovaj priručnik.

Oblasti važenja

Ovo uputstvo važi samo za sledeće tipove uređaja:

  • QMP 60 Series

Ovo uputstvo je namenjeno krajnjem korisniku.

Oznake

Objašnjenje Simbola

■ Upozorenja

U ovom uputstvu se koriste sledeće reći upozorenja:Korisnićka uputstva

■ Ostali simboli

Sledeći simbili koji se koriste u ovmo uputstvu i na tipskoj pločici