Quorion QMP60

  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Evidentiranje prodaje
  5. Evidentiranje uplata i isplata

Evidentiranje uplata i isplata

Evidentiranje isplata

 

Koristite funkciju “Isplata” da se evidentira
novac koji je ručno uzet iz fioke registar
kase bilo da je depozit ili plaćanje
prodavcu.

Procedura:
1. Unesite iznos isplate koristeći
numeričke tastere.
2. Pritisni taster X.
3. Pritisni taster i odaberi stavku menija [Pay out]
pomoću tastera 
Isplata je uspešno evidentirana.

 

Evidentiranje uplate

 

Koristite funkciju “Uplata” da evidentirate
novac koji je ručno dodat u fioku za novac
bilo da je depozit na početku rada ili
plaćena faktura kupca.

Procedura:
1. Unestite iznos uplate pomoću
numeričkih tastera.
2. Pritisni taster X.
3. Pritisni taster i odaberite stavku
menija [
Pay in]
pomoću tastera

 Uplata je evidentirana uspešno.