Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Rolna papira

Rolna papira

Rukovanje termo papirom

Vaša registar kasa štampa na termo
osetljivom papiru (termalni papir).
Da osigurate dugi vek trajanja štampača,
molimo sledite sledeća uputstva za rad sa
termo papirom:
‒ Otpakujte termo papir samo kada želite
da ga ugradite u kasu.
‒ Ne izlažite termalni papir velikoj toploti.
Papir će promeniti boju na oko 70°C.
‒ Ne čuvajte termalni papir u prašini i
vlažnim mestima. Izbegavajte direktno
izloženost suncu.
‒ Ako želite da sačuvate podatke sa
termalno računa na duži vremenski period,
izradite kopije zapisa (pomoću skenera,
kopir mašine,kamera).

Zamena rolne papira

Ako se pojavi crvena linija na od-
štampanom računu to znači da treba
zamenite papirnu rolnu.

Specifikacija rolne papira:
Širina papira: max. 57 mm
Prečnik rolne: max. 46 mm

Procedura:
1. Isključite registar kasu ( S. 19).
2. Otvorite poklopac štampača. Tako što,
povučete na gore zadnji deo poklopca
(B) i podignete iz ležišta (C).

3. Podignite mehanizam za lako ubacivanje
papira na gore (D).

4. Uklonite istrošenu papirnu rolnu iz
štampača.
5. Ubacite novu rolnu papira u vođice
štampača. Pri tome vodite računa da
rolna bude pravilno ubačena.

6. Pažljivo zatvorite mehanizam za lako
ubacivanje papira (E).
Mehanizam za lako ubacivanje
papira se zatvara pri čemu se čuje
klik.

7. Ponovo zatvorite poklopac štampača.
Da ovo uradite, postavite poklopac u
donji položaj (F) i spustite zadnji deo
poklopca (G).

Papirna rolna je pravilno postavljenja.

Articles