Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Izveštaji

Izveštaji

Registar kasa nudi različite opcije da prikupi podatke o prodaji u izveštaj različite vrste izveštaja su prethodno definisane u vašoj registar kasi. Vrste izveštaja se mogu kreirati koristeći stavku menija [X-Reports] ili stavku menija [Z Reports] iz glavnog  menija. Izveštaji kreirani kroz stavku menija [X-Reports] su međuizveštaji koji se po potrebi uvek mogu štampati.
Izveštaji kreirani kroz stavku menija [
Z-Reports] su finalni izveštaji koje možete štampati samo jednom dnevno. Nakon štampanja, memorija sa podacima prodaje iz izveštaja se briše.
Bez obzira na izabranu stavku menija (X ili Z), izveštaj će uvek sadržati iste podatke štampaju prvo X a odmah potom Z izveštaj.

Saćinjavanje izveštaja

Porcedura:

1. Otvorite meni izveštaja
 – Da sačinite X izveštaj pritisnite taster
odaberite stavku menija [X report]
pomoću tastera

 – Da sačinite Z izveštaj pritisni tastra
odaberite stavku menija [Z report]
pomoću tastera

2. Odaberite željeni izveštaj koristeći
tastere

3. Pritisnite taster .
 Izveštaj je uspešno odštampan.