QMP 6000

  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Podešavanja
  5. Aktiviranje fiskalnog snimanja

Aktiviranje fiskalnog snimanja

Nakon aktiviranja fiskalnog snimanja
za vašu zemlju, naći ćete dalje opcije pod
stavkom menija [Fiskalni sistem]
u zavisnosti od zahteva važećeg fiskalnog
zakona.
Detaljne informacije o daljim opcijama
uključeni su u opis sistema vaše kase