QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Pregled proizvoda
  5. Tipska pločica

Tipska pločica

Tipska pločica jasno identifikuje kasu. Tipska
pločica se nalazi na zadnjoj strani kase.
Informacije na tipskoj pločici će vam biti potrebne
u slučaju pitanja za vašeg ovlašćenog
prodavca ili za korisničku službu. Tipska
pločica sadrži sledeće informacije:
– Ime kompanije i kompletna adresa
proizvođača
– Tip uređaja i serijski broj (S/N)
– Informacija o napajanju strujom
– CE oznaka
– Bezbednosne informacije