QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prodaja
  5. Korekcije

Korekcije

Registar kasa nudi različite opcije za korekcije tokom evidentiranja prodaje

 

Korekcija greške

 

Koristi funkciju “Error correction” tda obrišete evidentirani artikal iz otvorenog računa.
Neophodan uslov:
Minimum 1 artikal je prodat.
Nije započeto plaćanje računa.

Procedura:
1. Pritisni taster i odaberi sa ekrana stavku koju želite da obrišete koristeći sledeće tastere .
2. Pritisni taster i odaberi stavku menija [Error correction] pomoću tastera .
 Prikazan je obrisani artikal.

Artikal je uspešno obrisan sa računa

Otkazivanje računa

Koristi funkciju “Cancel, da automatski otkažete celokupan započeti račun.
Neophodan uslov:
Evidentirana prodaja nije završena vrstom plaćanja.
Procedura:
 – Pritisni taster i odaberi stavku menija [Cancel] pomoću tastera


Celi račun je uspešno obrisan.

 

Storniranje stavke iz računa

Koristite taster Void da ispravite artikal skenirajući njegov bar kod.

Dodatno potreban materijal:
Skener za bar kod

Uslov:
Artikal koji treba ispraviti je registrovan skeniranjem bar koda.

Procedura:
1. Pritisnite taster .
2. Skenirajte bar kod artikla bar kod skenerom.
Artikal je pravilno obrisan.

 

Korekcija vrste plaćanja

Koristite funkciju “Tender correction” da prenesete bilo
koji iznos sa jedne vrste plaćanja na drugu vrstu plaćanja.

Uslov:
1 registracija je završena sa vrstom
plaćanja (npr. gotovina).

Procedura:
1. Pritisnite taster i izaberite iz menija
stavku [Tender correction] korišćenjem
tastera .
2. Unesite iznos koji želite da prenesete
korišćenjem numeričkih tastera.
3. Pritisnite taster (npr. gotovina) ili izaberite
stavku iz menija vrste plaćanja koju želite
da ispravite.
4. Pritisnite taster ili izaberite stavku menija
vrste plaćanja (npr. kartica) na koju želite
da prenesete iznos.
Tip plaćanja je ispravno prenet.