QMP 6000

  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Programiranje
  5. Modifikatori programiranja

Modifikatori programiranja

Kasa obezbeđuje 16 dodatnih tekstova za preciziranje različitih vrsta pripreme ili
priloga uz jelo. Sledeće vrste priprema su unapred programirani:
‒ Bleu
– Engleski način
– Srednje pečen
‒ Srednji
‒ Srednje dobro pečen
– Dobro pečen
Ako želite da programirate modifikator, nastavite kao što sledi:
Procedura:
1. Pritisnite taster i izaberite iz menija stavku [Programming] [Modifiers]
pomoću tastera .
Prikazuje se lista svih modifikatora.
2. Izaberite modifikator koji želite da promenite korišćenjem tastera .
Prikazuje se maska unosa za odgovarajući modifikator.
3. Programirajte modifikator:
■ Odaberite stavku menija [Name] pomoću tastera .
■ Pritisnite taster , da aktivirate način unosa.
■ Unesite cenu za artikal
numeričkim tasterima (str. 21).
■ Pritisnite taster , za potvrdu unosa.
4. Pritisnite taster da završite programiranje i vratite se na prethodni unos u meni.
Modifikator je pravilno programiran