QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Podešavanja
  5. Podešavanje vremena

Podešavanje vremena

Programirajte vreme vaše kase kako biste mogli
da detaljno pratiti vaše poslovne aktivnosti.

Procedura:
1. Pritisnite taster i izaberite iz menija
stavku [Settings] [Time (HHMM)] po
pomoću tastera
Poruka
„Time (HHMM)?“ Je prikazana.
2. Unesite datum u HHMM formatu pomoću
numeričkih tastera.
3. Pritisnite taster .