QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Tehničke informacije
  5. Čišćenje i nega

Čišćenje i nega

Procedura:
■ Za čišćenje vaše kase koristite suvu,
krpu bez dlačica.
■ U slučaju jačih mrlja, koristite blago vlažnu
krpu. Koristite toplu vodu ili sredstvo za
čišćenje ekrana da navlažite krpu.
Uverite se da je samo krpa vlažna.