QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Pregled proizvoda

Pregled proizvoda

Pregled proizvoda

Proverite da li je obim isporuke kompletan i da li postoje spoljna vidljiva oštećenja. Obratite se
svom ovlašćenom prodavcu ako je obim isporuke nepotpun ili oštećen.

Standardni obim isporuke

Standardni obim isporuke uključuje sledeće
delove:

Pribor

U sledećem pregledu ćete naći pribor za svoj
proizvod. Ako je potrebno, mogu se naručiti
od vašeg ovlašćenog distributera:

Tehnički podaci

Kasa ima sledeće tehničke podatke:
Dimenzije

Sve dimenzije su u millimetrima:

Articles