QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prijavljivanje/odjavljivanje prodavca

Prijavljivanje/odjavljivanje prodavca

Prijavljivanje/odjavljivanje prodavca

Na kasi se prihodi od prodavaca može čuvati pojedinačno. Da uradite ovo, prodavac mora biti prijavljen u kasi.

Prijava prodavca

Procedura:
1. Pritisnite taster i izaberite željenog prodavca
pomoću tastera ili
unesite broj prodavca
numeričkim tasterima i pritisnite taster .

Prikazuje se poruka „Unesite kod“.

2.
Unesite lozinku pomoću numeričkih tastera.

3. Pritisnite taster .
Prikazuje se prodavac.
Prodavac je pravilno prijavljen.

Odjava prodavca

Procedura:
1. Pritisnite taster 0.
2. Pritisnite taster .
Poruka „E14-Select Salper“ je prikazana.
Prodavac je ispravno odjavljen.