QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Programiranje
  5. Programiranje računa

Programiranje računa

Zaglavlje i podnožje računa se programira od strane servisa prilikom aktivacije fiskalnog režima kase i nije dostupno izmenama od strane korisnika fiskalne kase.