QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Programiranje
  5. Odeljenja za programiranje

Odeljenja za programiranje

Odeljenja se koriste za kategorizaciju članaka. Na taj način mogu biti sva riblja jela grupisane u odeljenje „Riblja jela“, na primer. Ako dodelite artikle odgovarajućim odeljenjima, možete brzo i intuitivno da pretražite ove artikle koristeći odgovarajuće odeljenje u režimu prodaje. Da biste programirali odeljenja, postupite na sledeći način:
Procedura:
1. Pritisnite taster i izaberite iz menija stavku [Programming] [Departments] korišćenjem tastera  . Prikazuje se lista svih odeljenja.

2. Idite do željenog odeljenja:
■ Za odabir željenog odjeljenja preko broja odeljenja izaberite stavku iz menija [– Search –] korišćenjem tastera . Pritisnite taster  .
Koristite
numeričke tastere da unesete broj odeljenja (A) i pritisnite taster  .
■ Za odabir željenog odjeljenja sa liste, koristite tastere  da izaberete odeljenje i pritisnite taster  .
Maska za unos za odeljenje se prikazuje.

3. Programirajte naziv odeljenja:
■ Izaberite stavku menija [Caption:] pomoću tastera .
■ Pritisnite taster , da aktivirate način unosa.
■ Unesite naziv odeljenja pomoću
numeričkih tastera (str. 21).
■ Pritisnite taster  , za potvrdu unosa.
4. Programirajte grupu:
■ Izaberite jedinicu mere [Group:] pomoću tastera  .
■ Pritisnite taster , da aktivirate način unosa.
■ Izaberite grupu pomoću tastera  .
■ Pritisnite taster  , za potvrdu odabira.
5. Pritisnite taster , da biste se vratili na prethodnu stavku menija.
Odeljenje je pravilno programirano.