QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Programiranje

Programiranje

Ovo poglavlje sadrži informacije o tome kako je vaša kasa programirana. Prilagodite
unapred konfigurisane funkcije prema vašim individualnim zahtevima za optimalno korišćenje
kase. Možete programirati svoju kasu direktno preko tastature.

Articles