QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Stavljanje van rada
  5. Isključite kasu sa napajanja

Isključite kasu sa napajanja

Procedura:
1. Isključite kasu. Da to uradite, pritisnite
taster (A) i držite najmanje 5 sekundi.

2. Izvucite utikač (B) kabla za napajnje iz
utičnice (C)

Kasa je propisno ugašena.